2,517,340 Kredit SM
Naik taraf

Bantuan

Seorang pengurus menipu dalam pasaran perpindahan di Dunia Permainan saya.
Seseorang pengurus menetapkan keputusan dalam Dunia Permainan saya.
Seseorang pengurus mempunyai beberapa akaun dalam Dunia Permainan saya.

SMFA akan menyiasat laporan dan mengambil tindakan berkenaan diperlu kalau terdapat bukti yang jelas menunjukkan pelanggar Kod Etika yang membentuk sebahagian Terma penggunaan.