Lapor Pemulihan perlawanan

Pemulihan perlawanan tidak boleh dilaporkan dalam perlawanan ini keran ia bukan perlawanan yang sah dalam Dunia Permainan anda.