Kod Etika

Dengan pendaftaran untuk bermain Soccer Manager anda bersetuju mematuhi Katakelakuan.

Adalah tanggungjawab anda untuk mengetahui, memahami dan mematuhi Katakelakuan ini.

Peraturan yang berikut bukan disenaraikan secara terperinci, dan Soccer Manager berhak membuat keputusan atas kelakuan yang dianggap merosakkan semangat permainan dan mengambil tindakan disiplin berkenaan serta penamatan dan penghapusan akaun tersebut.

1. Nama pengguna

Setiap pengguna perlu memilih nama ketika pendaftaran dan nama tersebut boleh diketahui oleh pengguna lain yang mengguna laman ini. Dengan Khususnya, anda tidak semestinya boleh mengguna mana-mana nama pengguna:

 1. Kepunyaan seorang lain dengan tujuan menyamar sebagai dia;
 2. Merujuk kepada dan/atau percubaan menyamar sebagai Soccer Manager atau sesuatu produk ia, termasuk SMFA;
 3. Yang mengandungi bahasa kasar atau yang sebaliknya ganas, berunsur fitnah, lucah, membenci, atau kaum, etnik atau sebaliknya dibantah;
 4. Berkaitan dengan aktiviti dadah, seks, arak atau jenayah.

Kalau Soccer Manager menjumpai nama yang ganas atau tidak sesuai, pihak mungkin, atas budi bicara mutlak, mengubah nama, dan mengambil tindakan bersesuaian terhadap anda dan/atau menggantung akaunnya.

2. Akaun Berganda

Anda hanya dibenarkan satu kelab bagi setiap Dunia Permainan. Kalau Soccer Manager anggap bahawa anda mempunyai lebih daripada satu akaun dalam setiap Dunia Permainan (berkaitan dengan titik 3), ia mungkin, atas budi bicara mutlak mengambil tindakan berkenaan terhadap akaun anda dan/atau menggantungkan ia.

3. Pasaran Perpindahan

Terdapat pelbagai cara anda dianggap melanggar peraturan berkaitan dengan pasar perpindahan:

 1. Kegunaan pelbagai akaun (berkaitan dengan titik 2) untuk memanipulasi pasaran perpindahan (juga berkaitan dengan 3b, 3c, 3d & 3e);
 2. Berjanji penjualan pemain kepada seorang pengurus lain dalam satu Dunia Permainan dan sebagai balasan mereka menjual pemain kepadanya di Permainan Dunia lain;
 3. Menyertai satu Dunia Permainan dimana anda adalah pengurus dalamnya atau rakan anda adalah pengurus dalamnya untuk menghalang pengurus lain untuk membeli seseorang pemain (linked to point 2);
 4. Menyertai sebuah Dunia Permainan yang anda kini pengurus atau rakan anda ialah pengurus untuk melepaskan pemain sebagai ejen bebas supaya mereka boleh dibeli oleh kelab lain (dikaitkan dengan titik 2);
 5. Menyertai Dunia Permainan anda kini mengurus ataupun rakan ialah pengurus untuk memindahkan pemain ke dalam/luar kelab supaya memanfaat mereka (sambungan dengan titik 2);
 6. Perancangan berpisah Dunia Permainan yang anda kini menguruskan dan memindahkan pemain ke dalam/luar kelab supaya memfaedah mereka, dan lalunya berpisah daripada kelab tersebut setelah perpindahan disiapkan (berkaitan dengan titik 2);

Kalau Soccer Manager mempercayai anda telah melanggar peraturan berkaitan dengan pasaran perpindahan, ia mungkin, dengan budibicara mutlak, membuat tindakan bersesuaian terhadapnya dan/atau menggantung akaun anda.

4. Keputusan Perlawanan

Terdapat pelbagai cara yang anda dianggap melanggar peraturan berkaitan dengan keputusan perlawanan:

 1. Menyertai sebuah Dunia Permainan anda kini mengurus ataupun rakan ialah pengurus untuk mencadangkan keputusan perlawanan dengan pilihan pasukan lemah (sambungan dengan titik 2);
 2. Menyertai sebuah Dunia Permainan anda kini mengurus ataupun rakan ialah pengurus untuk memulih keputusan perlawanan dengan pilihan pemain diluar posisi sesuai (sambungan dengan titik 2).

Kalau Soccer Manager anggap bahawa anda melanggar peraturan berkaitan dengan keputusan perlawanan, ia mungkin, atas budi bicara mutlak mengambil tindakan berkenaan terhadap akaun anda dan/atau menggantungkan ia.

5. pinjaman

Jika Soccer Manager mempercayai bahawa anda telah menyertai Dunia Permainan dimana anda adalah seorang pengurus di dalam atau rakan anda adalah pengurus kelab untuk pinjaman masuk / keluar pemain-pemain untuk menjimatkan wang kelab yang berhubung dengan gaji pemain (linked to point 2), Soccer Manager boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap anda dan/atau menggantungkan akaun anda.

6. Serentak Menukar Jawatan

Kalau Soccer Manager anggap anda serentak menukar jawatan atau kelab (berkaitan dengan titik 2 hingga 5), ia mungkin, atas budi bicara mutlak mengambil tindakan berkenaan terhadap akaun anda dan/atau menggantungkan ia.

7. Dunia Permainan Rekaan

Jika anda adalah pemilik Dunia Permainan Rekaan anda tidak boleh menyalahgunakan keistimewaan yang pergi dengannya oleh:

 1. Melakukan ancaman terhadap pengurus lain supaya mereka terpaksa membuat perpindahan dengan anda;
 2. Menggugat terhadap seorang pengurus atas pemecatannya atau kesat terhadap mereka supaya pengharapan mereka meletakkan jawatan;
 3. Meminta seorang pengurus untuk membeli pemain daripada kelab anda atau menjual seorang pemain ke kelabnya kalau anda membenarkan mereka kemasukan Dunia Permainan Rekaannya.

Kalau Soccer Manager anggap bahawa anda menyalahgunakan keistimewaan yang didapati dengan Dunia Permainan Rekaan, ia mungkin, atas budi bicara mutlak mengambil tindakan berkenaan terhadap akaun anda dan/atau menggantungkan ia.

8. Mesej peribadi

Bentuk Mesej Peribadi yang berikut dianggap tidak sesuai:

 1. Bersifat ancaman;
 2. Mengacau, mengancam, ataupun menyebabkan kesedihan atau ketidakselesaan;
 3. Mengandungi bahasa kasar atau yang sebaliknya ganas, berunsur fitnah, lucah, membenci, atau kaum, etnik atau sebaliknya dibantah;
 4. Berkaitan dengan aktiviti dadah, seks, arak atau jenayah;
 5. Menyamarkan sebagai SMFA ataupun kakitangan Soccer Manager lain.

Jika Soccer Manager mengenal pasti anda telah menghantar mesej peribadi yang tidak dapat diterima,ianya akan membuatkan, kesalahan berat, terima hukuman atas kesalahan tersebut dan/atau hentikan akaun anda.

9. Surat khabar Dunia Permainan

Artikel surat khabar berikut dianggap tidak boleh diterima:

 1. Bersifat ancaman;
 2. Mengacau, mengancam, ataupun menyebabkan kesedihan atau ketidakselesaan;
 3. Mengandungi bahasa kasar atau yang sebaliknya ganas, berunsur fitnah, lucah, membenci, atau kaum, etnik atau sebaliknya dibantah;
 4. Berkaitan dengan aktiviti dadah, seks, arak atau jenayah;
 5. Menyamarkan sebagai SMFA ataupun kakitangan Soccer Manager lain.

Kalau Soccer Manager anggap bahawa anda menuliskan artikel-artikel surat khabar yang tidak bersesuaian, ia mungkin, atas budi bicara mutlak mengambil tindakan berkenaan terhadap akaunnya dan/atau menggantung ia.

10. Kesilapan/Kecelaan

Kalau Soccer Manager anggap bahawa anda mempergunakan sesuatu kesilapan atau kecelaan dalam laman supaya mendapat faedah yang tidak saksama bagi ahli-ahli lain, ia mungkin, atas budi bicara mutlak mengambil tindakan berkenaan terhadap akaun anda dan/atau menggantungkan ia.

21 Februari, 2011

Kami mungkin pada bila-bila masa mengubah peraturan dan terma syarat tanpa memberi notis.

Sila periksa dengan kerap.

Penggunaan Soccer Manager yang masih berterusan selepas perubahan dibuat ialah perjanjian anda terhadap perubahan.

Terma Penggunaan | Kod Etika | Dasar Privasi | Peta Laman | Mengenai Kami | Hubungi Kami

© 2005-2019 Soccer Manager Ltd.Semua hak cipta terpelihara.Semua tanda perdagangan adalah kepunyaan pemilik.