Terma penggunaan

Pengenalan

 • Peraturan dan terma syarat ini ("Terma-terma") terpakai bagi semua dan kegunaan laman web yang boleh didapati di Soccer Manager dan permainan ia, pertandingan-pertandingan, kandungan dan perkhidmatan termasuk tanpa had perkhidmatan Komunikasi yang ditakrifkan dibawah ("Laman Web") dan apa-apa barang dikemukakan, dihantar atau sebaliknya diletak Laman Web, bersama-sama semua dan apa-apa barang, komen-komen, mesej-mesej dan komunikasi lain dibuat, dari atau diguna di Laman Web, apa-apa bahagian atau perkhidmatan ("Komunikasi") berkaitan.
 • Anda memberitahui Soccer Manager bahawanya memahami, menerima dan dapat mempersetujui Terma-terma ini dan diikat oleh Terma-terma ini. Kalau anda tidak mempersetujui atau memahami Terma-termai ini, maka anda tidak sepatutnya mengguna Laman Web atau sebahagian ia termasuk had melalui Komunikasi.
 • Kalau anda di bawah umur 18 tahun dan tidak memahami Terma-terma ini, sila meminta ibubapanya atau penjaganya untuk menjelaskan ia.
 • Soccer Manager sesekali mungkin melakukan perubahan bagi Terma-terma ini dan perubahan ini akan berkuatkuasa secara segera setelah ia dapat diakses melalui www.soccermanager.com/terms-main.php

Kembali ke Atas

Kegunaan Laman Web

 • Soccer Manager bagi anda lesen terhad, bukan eksklusif untuk anda memuat turun dan mengguna Laman Web secara persendirian peribadi, bukan komersil, kegunaan persendirian melalui Internet sahaja. Anda tidak boleh memindahkan, pajakan lesen atau menguruskan melalui cara ini tanpa kebenaran bertulis Soccer Manager terlebih dahulu. Terma-terma ini tidak boleh ditafsirkan sebagai jualan hak cipta dipindah atau hak lain.

Kembali ke Atas

Hak Harta Intelek

 • Kecuali dinyatakan sebaliknya, semua hak cipta, reka bentuk, pangkalan data, paten, cap dagangan dan hak paparan perdagangan dan hak harta intelek lain di dalam Laman Web ialah kepunyaan Soccer Manager dan terletak hak bagi pihak mereka, ataupun dilesen bagi Soccer Manager.
 • Semua hak harta intelek Soccer Manager adalah ditegaskan dan terpelihara.
 • Semua nama perdagangan pihak ketiga dan cap dagangan ialah harta para pemilik bermasing-masing dan Soccer Manager tidak menjaminkan atau menggambarkan perhubungan dengannya. Khususnya, Soccer Manager tidak membuat tuntutan ataupun menegaskan sesuatu hak ataupun meminat dengan Komunikasi melalui pihak ketiga ataupun sesuatu maklumat atau data dikandungi di Laman Web yang merujukkan bentuk sebenar dunia. Contohnya adalah acara, orang, organisasi, pasukan-pasukan, kelab-kelab, tempat, stadium-stadium, syarikat-syarikat, atau pertandingan sebenar dunia (Data Sebenar Dunia).
 • Semua Data Sebenar Dunia dan semua hak dalam Data Sebenar Dunia ialah kepunyaan para pemilik bermasing-masing dan Soccer Manager tidak dapat dan tidak menggambarkan sesuatu sambungan atau berpersatuan dengan sesuatu Data Sebenar Dunia atau sesuatu perkara bagi Data Sebenar Dunia.
 • Data Sebenar Dunia dimasukkan ke dalam Laman Web untuk tujuan memberi maklumat yang hanya mengenali fakta-fakta dunia sejujurnya dan agak sebenar.

Kembali ke Atas

Sekatan-sekatan dan Obligasi

 • Anda bersetuju supaya tidak:
  • menggodam, cubaan menggodam, mengubahsuaikan, menyesuaikan, menggabungkan, menterjemahkan, menyahkompilkan, membongkar, menyahkompilkan atau menterbalikkan kejuruteraan atau membuat karya terbitan daripada Laman Web atau maklumat lain dikandungi dalam ia, dengan sepenuhnya dibenarkan dengan undang-undang bermasing-masing;
  • menanggalkan, mematikan, menyesuaikan, menambah atau mengganggu dengan sesuatu kod program atau data, hak cipta, cap dagangan atau notis empunya dan legenda-legenda dikandungi di atau dalam Laman Web;
  • menjadikan Laman Web atau mana-mana Permainan yang disediakan kepada mana-mana pihak ketiga;
  • mencipta perisian yang meniru data atau kefungsian Laman Web;
  • menggunakan atau mengendalikan dalam Laman Web kecuali dibenarkan melalui Terma-terma ini;
  • termasuk butiran kenalan diniat membantu komunikasi di luar Laman Web, dalam sesuatu Komunikasi;
  • penggunaan akses Laman Web, ataupun maklumat dikutip daripada ia, untuk menghantar e-mel pukal yang tidak diminta.
  • membuat sesuatu untuk kegunaan Laman Web awam atau komersil tanpa tulisan kebenaran Soccer Manager terlebih dahulu;
  • berikan pautan hiperteks, Link URL, link grafik, hiperpautan atau sambungan langsung lain untuk keuntungan daripada Laman Web tanpa tulisan kebenaran Soccer Manager terlebih dahulu;
  • memaparkan, menerbitkan, menyalin, menghantar atau sebaliknya mengguna Laman Web dan maklumat yang dikandungi dalam ia bagi manfaat pihak ketiga atau laman web tanpa tulisan kebenaran Soccer Manager terlebih dahulu;
  • gunakan Laman Web dan Komunikasi yang tidak diproseskan atau guna maklumat terkandung di dalam Laman Web untuk perkara haram atau tidak berakhlak;
  • gunakan Laman Web dan Komunikasi yang tidak diproseskan atau guna maklumat terkandung di dalam Laman Web untuk perkara komersil atau perniagaan;
  • menghapuskan atau mengaburkan sesuatu hak cipta atau notis empunya lain.

Kembali ke Atas

Peraturan / Tatakelakuan

 • Kami berhak untuk menanggalkan atau menggantungkan para pengguna pada bila-bila masa sebab sesuatu alasan dan tanpa pembayaran balik atas barang-barang dibeli terdahulu.
  • Pelbagai contoh alasan yang mungkin mengakibatkan kami menghapuskan atau menggantungkan akaun para pengguna adalah disenarai di bawah:
   • Penipuan masih dijalankan di dalam laman, khususnya di seksyen pasaran perpindahan;
   • Percubaan memanipulasi/merancang keputusan perlawanan;
   • Bermain dengan lebih daripada satu pasukan dalam Dunia Permainan yang sama;
   • Kegunaan beberapa akaun untuk memintasi had satu kelab bagi setiap Dunia Permainan;
   • Kegunaan laman melalui cara yang kami anggap meneghancurkan pengalaman para pengguna lain;
  • Anda janji mematuhi dengan 'katakelakuan' Laman Web disediakan di www.soccermanager.com/code-of-conduct.php, peraturan tersedia untuk permainan dalam Laman Web dan semua peraturan lain berkenaan.

  Kembali ke Atas

  Laman Web

  • Laman web dan perkhidmatan pihak ketiga dalam talian yang pautan Laman Web ("Laman Luaran") belum disahkan atau dikaji semula oleh Soccer Manager.
  • Semua kegunaan dan akses Laman Luaran adalah dilakukan dengan risiko anda.
  • Apa-apa nama pengguna dan kata laluan dikeluarkan untuknya, supaya anda boleh mengguna dan mengakses Laman Web dan tidak harus terbuka kepada pihak ketiga tanpa keizinan ditulis oleh Soccer Manager terdahulu.
  • Semua Komunikasi dan lampiran dihantar oleh Soccer Manager khasnya untuk penerima dan/atau sesiapa lain yang dibenar penerimaan ia.

  Kembali ke Atas

  Forum dan Komunikasi

  • Laman Web adalah hiburan dan perkhidmatan maklumat bersampingan dengan Soccer Manager atas kelibatan dalam penghantaran, penyimpanan, pengambilan dan berurusan dengan Komunikasi pihak ketiga tanpa kajian semula, pemilihan ataupun pengubahan kandungan mereka - baginya hanya konduit.
  • Pandangan yang dinyatakan dalam sesuatu Komunikasi ialah pandangan pengarang individu dan bukan kepunyaan Soccer Manager kecuali dinyatakan oleh Soccer Manager.
  • Soccer Manager tidak bertanggungjawab terhadap dan akan menolak semua liabiliti berkenaan dengan apa-apa komen, pandangan atau kenyataan dalam mana-mana Komunikasi.
  • Dengan kegunaan Laman Web, anda mengakui bahawa Soccer Manager tidak akan bertanggungjawab untuk mengkaji kandungan Komunikasi semula dan semua Komunikasi disediakan secara keperluan oleh Soccer Manager dan tidak melakukan kawalan atau pertimbangan atas kandungan mereka.
  • Walaupun disebutkan terdahulu Soccer Manager masih berhak menanggalkan atau menolak sesuatu Komunikasi dan melarang atau menggantung kebolehannya untuk mengakses Komunikasi.
  • Anda membenar Soccer Manager mengguna, menerbit, menyunting, mengubah suai dan menyesuaikan Komunikasi anda untuk semua perkara berkaitan dengan Laman Web dan perniagaan Soccer Manager dan anda dengan ini dluluskan lesen tidak terhad yang bukan eksklusif untuk melakukan sesuatu dan mengenepikan hak moral dalam Komunikasinya.
  • Anda bersetuju dan berjanji bahawa anda tidak akan membuat sebarang Komunikasi atau komen kepada atau menghantar kepada Laman Web mengenai apa-apa pernyataan atau bahan yang:
   • adalah menyalahi undang-undang atau yang menimbulkan liabiliti sivil atau jenayah;
   • menggalakkan sesuatu kegiatan haram atau yang menyalahi undang-undang;
   • melanggar sesuatu hak cipta atau hak harta intelek bagi sesiapa pihak ketiga atau membantu dalam pelanggaran atau pelanunan;
   • termasuk sesuatu virus komputer, cecacing komputer, bom logik atau perisian berbahaya atau data memudaratkan secara teknikal;
   • adalah kesat, lucah, berunsur fitnah, diskriminasi atau tidak senonoh;
   • mengacau seseorang;
   • memasarkan atau menggalakkan pihak ketiga;
   • yang bertujuan atau berusaha melakukan susunan untuk menjumpai seorang kanak di bawah umur 16 atau kemungkinan mesyuarat yang mempunyai matlamat atau kesan lain;
   • mengandungi sesuatu bahan terhad, dan tidak semestinya dihadkan dengan senarai yang termasuk kata laluan, maklumat perubatan atau maklumat sulit bagi sesiapa; atau
   • memujuk rayu, menjemput, menggalakkan, menyokong, menghasut atau menimbulkan sesuatu atau semua perkara disebutkan.
 • Ia adalah satu risiko yang diketahui bagi kegunaan internet bahawa seseorang tidak semestinya adalah siapa yang mereka mengatakan. Seseorang mungkin akan memberi maklumat atau berkelakuan dengan cara yang tidak boleh dipercayai, mengelirukan, menyalahi undang-undang atau membuat sesuatu yang diharamkan. Soccer Manager tidak dapat memberitahu bahawa kenyataan yang dibagitahu oleh pengguna-pengguna lain adalah yang benar. Oleh itu anda perlu mengambil perhatian dan berhati-hati semasa menggunakan laman web ini. Dengan menggunakan Laman Web ini dan perkhidmatannya bermaksud anda menerima bahawa anda memahami bahawa risikonya dan anda menggunakan laman web dengan risiko anda sendiri. SILA BERHATI-HATI TERUTAMANYA TENTANG PENDEDAHAN MAKLUMAT PERSENDIRIAN ANDA SEPERTI NAMA KELUARGA ANDA, ALAMAT, ALAMAT EMEL, NOMBOR TELEFON DAN TEMPAT-TEMPAT ANDA PERGI.
 • Kembali ke Atas

  Liabiliti

  • Soccer Manager memyediakan dan mengekalkan Laman Web untuk penghiburan persendirian, atau berdasar asas "sebagaimana" dan hanya bertanggungjawab untuk menyediakan perkhidmatannya dengan kemahiran dan kecermatan yang munasabah.
  • Soccer Manager tidak memberi jaminan yang berkaitan dengan Laman Web dan sehingga tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, Soccer Manager mengecualikan liabiliti bagi:
   • Sebarang bentuk kecederaan dari apapun punca, termasuk tanpa mengira secara langsung, tidak langsung, istimewa, hukuman atau kehilangan harta benda samada berpunca dari masalah yang Soccer Manager sudah sedia warankan
   • ketepan, mata wang atau kesahan maklumat dan bahan terkandung di dalam apa-apa Komunikasi atau Laman Web;
   • gangguan atau kelewatan dengan kemaskinian Laman Web;
   • sesuatu maklumat yang salah atau tidak tepat dalam Laman Web;
   • pelanggaran oleh sesiapa atas apa-apa hak cipta atau hak harta intelek bagi mana-mana pihak ketiga melalui Komunikasi atau penggunaan Laman Web;
   • kesediaan, kualiti, kandungan atau sifat Laman Luaran;
   • mana-mana transaksi yang melibatkan Laman Luaran;
   • sebarang amaun atau jenis kerugian atau kerosakkan disebabkan daripada virus atau perisian berbahaya yang mungkin menjangkiti peralatan komputer, perisian, data pengguna atau hak lain disebabkan dengan seseorang mengakses, mengguna atau memuat turun Laman Web, atau sebarang Komunikasi;
   • semua representasi, waranti, syarat dan Terma lain tetapi bagi notis ini, ia akan berkesan.
  • Soccer Manager tidak menjaminkan operasi Laman Web tidak akan diganggu atau bebas daripada kesilapan.
  • Soccer Manager tidak akan bertanggungjawab bagi sesuatu kegagalan melakukan obligasi atas perjanjian ini kalau sesuatu kegagalan disebabkan oleh kejadian kontingensi tidak diduga melampaui daripada kawalan berpatutan yang tanpa batasan termasuk gangguan Internet, gangguan komunikasi, kebakaran, kebanjiran, peperangan atau bencana alam.
  • Kecuali yang disediakan di atas tiada terdapat jaminan, syarat atau Terma lain, dinyatakan atau tersirat, berkanun ataupun sebaliknya, dan semua Terma dikecualikan sejauh mana boleh dibenarkan melalui undang.
  • Terma Ini adalah tertakluk kepada statutori anda dan undang-undang biasa undang-undang pengguna dan tidak boleh mengehadkan mana-mana hak yang dimiliki anda sebagai pengguna yang tidak boleh dikecualikan di bawah undang-undang yang berkenaan dan ia hendaklah mengecualikan atau menghadkan liabiliti Soccer Manager untuk kematian atau kecederaan persendirian yang terhasil dari kecuaiannya dan apa-apa perwakilan penipuan.
  • Anda bersetuju bahawa dengan penggunaan anda dalam Laman Web anda tidak akan dengan sebarang cara berkelakuan yang menyalahi undang-undang atau yang menimbulkan liabiliti sivil atau jenayah atau akan memburukkan nama Laman Web ini.
  • Anda bersetuju bahawa anda akan dan hendak bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan kata laluan dan akaun keahlian anda dan untuk semua aktiviti yang berlaku oleh akaun anda.
  • Dengan Ini Anda melindung, mempertahankan dan tidak membahayakan Soccer Manager dan ahli gabungan Soccer Manager dan pegawai, pengarah, pemilik, agen, penyedia maklumat, ahli gabungan, pemberi lesen dan pemegang lesen (secara kolektif, "Pihak Dilindungi") Soccer Manager dari dan terhadap sebarang liabiliti dan kos (termasuk yuran peguam yang munasabah) ditanggung oleh Pihak Dilindungi yang berkaitan dengan tuntutan berpunca daripada apa-apa pelanggaran Terma oleh anda daripada penggunaan Laman Web dan Komunikasi dan sebarang penggunaan akaun ahli anda. Anda hendaklah menggunakan usaha terbaik anda untuk bekerjasama dengan Soccer Manager dalam pertahanan terhadap apa-apa tuntutan. Soccer Manager berhak, pada perbelanjaan sendiri Soccer Manager, mengambil pertahanan eksklusif dan kawalan atas apa-apa perkara atau sebaliknya tertakluk kepada ganti rugi oleh anda.

  Kembali ke Atas

  Penamatan

  • Tanpa dihadkan kepada hak-hak lain Soccer Manager boleh menyingkirkan, menghadkan, membatalkan atau menggantungkan akses kepada dan penggunakan Laman Web dan mana-mana bahagiannya tanpa notis, jika ia mempertimbangkan (atas budi bicara mutlaknya) bahawa anda telah melanggar mana-mana Terma ini.

  Kembali ke Atas

  Polisi Privasi dan Kuki

 • Soccer Manager hanya menggunakan maklumat dikutip tentang anda menuruti Akta Perlindungan Data 1998.
  • Soccer Manager mungkin meminta maklumat tertentu dan anda mungkin menghantar data peribadi ke Laman Web (seperti nama, alamat e-mel dan butiran hubungan anda) ketika anda melanggan atau mendaftarkan diri di Laman Web.
  • Soccer Manager mungkin mencatatkan sebahagian Laman Web dan perkhidmatan yang menarik anda serta pola trafik pengguna dan kegunaan sesawang. Maklumat ini akan disimpan secara selamat dan menuruti polisi sekuriti dalaman dan mungkin digunakan:
   • memproses Komunikasi anda, langganan anda kepada Laman Web dan bagi membolehkan anda menggunakan Laman Web dan perkhidmatan yang berkaitan;
   • membuka dan menjalankan akaunnya dan memberi anda dengan perkhidmatan terkemaskini, cekap dan diandalkan;
   • mentadbirkan cabutan hadiah;
   • sebagai umumnya menjalankan Laman Web
  • Google dan DoubleClick DART cookie:
   • Google, sebagai pembekal pihak ketiga, mengguna kuki untuk menyampaikan iklan di laman ini.
   • Kegunaan kuki DART oleh Google membolehkan ia menyampaikan ilkan kepada pengguna-pengguna berdasarkan lawatan ke laman ini dan laman lain dalam Internet.
   • Pengguna-pengguna mungkin memilih mengecualikan kegunaan kuki DART melalui mengunjungi Polisi privasi iklan Google dan kandungan jaringan.
   • Kami mengguna syarikat pengiklanan yang adalah pihak ketiga untuk menyediakan iklan ketika anda melawati sesawang kami.
   • Syarikat-syarikat ini mungkin mengguna maklumat (bukan nama, alamat, alamat e-mel atau nombor telefon anda) tentang kunjungan ke sesawang ini dan lain supaya menyediakan iklan-iklan tentang barangan dan perkhidmatan yang menarik bagi anda.
   • Jika anda ingin maklumat lebih lanjut tentang amalan ini dan ingin tahu pilihan anda dalam kaitannya dengan tidak mempunyai maklumat ini digunakan oleh syarikat tersebut, Sila kunjungi Network Advertising Initiative laman web
  • Dengan melanggani dan mengemukakan data anda bermakna anda bersetuju dengan penggunaan ini.
  • Soccer Manager juga mengawasi dan mencatatkan panggilan telefon untuk tujuan latihan dan mempertingkatkan perkhidmatan kepada anda.
  • Soccer Manager tidak pernah mengutip maklumat sensitif tentangnya tanpa keizinan jelas daripada anda.
  • Menuruti dengan Akta Perlindungan Data 1998, Soccer Manager adalah didaftar dengan Pesuruhjaya Maklumat Z1222362.
  • Kalau anda mempercayai bahawa Soccer Manager mempunyai maklumat tentangnya yang anda tidak berhasrat Soccer Manager untuk menyimpan atau tidak betul, sila hubungi Soccer Manager yang disebutkan di bawah dan Soccer Manager akan membetulkan atau memadamkan data segera anda meminta dan secepat mungkin dapat dilakukan.
  • Kalau anda mempunyai kerisauan lain tentang privasi dengan privasi polisi ini atau Laman Web ini, sila hubungi Soccer Manager yang disebutkan di bawah.

  Kembali ke Atas

  Komunikasi Pemasaran

  • Soccer Manager memberi pilihan kepada anda sama ada anda mahu Soccer Manager atau syarikat-syarikat ternama yang lain untuk menghubungi anda mengenai tawaran pada masa hadapan, acara-acara dan perkhidmatan baru atau aktiviti yang berkaitan yang anda mungkin dapati berguna. Soccer Manager tidak akan menjual atau membuat dagangan maklumat peribadi anda kepada syarikat-syarikat lain tetapi Soccer Manager hendak memaklumkan kepada anda mengenai perkembangan di Laman Web dan Permainan yang lain dan Soccer Manager hendak berkongsi data anda dengan syarikat-syarikat bernama yang mungkin mempunyai tawaran yang menarik dan maklumat untuk anda (i dalam atau di luar EU).
  • Soccer Manager tidak akan menghantar e-mel pemasaran kepadanya atau menghantar maklumat anda kepada pihak ketiga kecuali keizinan daripadanya atau anda telahpun memberikan terdahulu.
  • We currently contact customers via the following methods:
   • Email - unless you click the unsubscribe link in an email
   • Push - if you have one of our apps installed and have notifications enabled
  • You can manage your overall preferences through your account. You can opt out of specific channels via the instructions below:
   • To opt out of our emails, use the unsubscribe link within any email you receive from us
   • To opt out of push notifications from specific games, turn off notifications in the relevant app

  Kembali ke Atas

  Kuki

  • Soccer Manager menggunakan 'kuki' dalam Laman Web. Kuki merupakan salah satu cara bagi komputer anda mencatatkan kalau anda telah melawat Laman Web terdahulu dan diguna oleh Soccer Manager untuk mempertingkatkan Laman Web dan perkhidmatan yang tersedia kepadanya. Kalau anda tidak berhasrat Soccer Manager mengguna kuki ketika anda melawat Laman Web, sila menyesuaikan tetapan pelayar Internet anda untuk enggan menerima kuki. Fail bantuan komputer anda sepatutnya memberitahui bagaimana melakukan demikian. Namun begitu, ini mungkin mempengaruhi kemampuan kegunaan Laman Web dan Permainan.
  • Kalau anda tidak mematikan 'kuki', Laman Web akan minta dan simpan butiran termasuk nama dan alamat e-mel dan mungkin memasukkan maklumat tertentu di borang Komunikasi atau langganan secara automatik supaya anda boleh mengguna Laman Web dengan kekurangan pengisian borang.

  Kembali ke Atas

  Fungsi Berbayar

  • Laman Sesawang ini percuma untuk digunakan, tetapi untuk meningkatkan penggunaan Laman Sesawang ini anda mungkin perlu membeli perkhidmatan dan ciri tambahan termasuk had liga persendirian ("Fungsi Berbayar").
  • Fungsi Berbayar adalah ciri-ciri untuk Laman Web dimana boleh diguna tetapi tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat berdasar kepada lesen yang diberikan oleh terma-terma dan syarat-syarat ini. Terma-terma dan syarat-syarat ini dan penggunaan Laman Web anda tidak memberi anda hak milik dalam apa-apa harta sama ada yang nyata atau yang tak ketara (termasuk mana-mana Dibayar untuk Ciri-ciri).
  • Fungsi Berbayar termasuk mata wang maya yang diguna di dan dalam bahagian Laman Web ("Mata Wang Maya").
  • Mata Wang Maya dapat ditukar untuk Fungsi Berbayar lain di dan dalam bahagian Laman Web sahaja.
  • Mata Wang Maya ialah Dibayar untuk Ciri-ciri dan ia pun biasa dengan semua Fungsi Berbayar yang tidak mempunyai nilai wang tunai atau di sebenar dunia.
  • Apabila anda membeli satu Dibayar untuk Ciri-ciri, anda adalah membeli hak untuk menggunakan Dibayar untuk Ciri-ciri dalam, di dalam dan sebagai sebahagian daripada Laman Web sahaja, yang selaras dengan terma dan syarat ini.
  • Ini adalah satu syarat dan terma yang penting bagi terma dan syarat dan penggunaan Laman Web anda dimana anda tidak akan dan tidak boleh membeli, menjual, barter, menukarkan, pertukaran, perdagangan, meminjamkan, menyewa atau selainnya berurusan dengan apa-apa cara dengan mana-mana Dibayar untuk Ciri-ciri (termasuk Mata Wang Maya) di luar Laman Web atau dalam apa-apa cara lain bahawa sebagaimana yang diperuntukkan dengan nyata di atas seperti Mata Wang Maya hanya boleh ditukar kepada barangan yang dikhususkan seperti Fungsi Berbayar di dalam dan sebagai sebahagian daripada Laman Web sahaja.
  • Ini adalah satu syarat tambahan dan terma yang penting bagi terma dan syarat dimana anda tidak akan dan tidak boleh membeli, menjual, barter, menukarkan, pertukaran, perdagangan, meminjamkan, menyewa atau selainnya berurusan dengan apa-apa cara dengan perkara lain terhadap Laman Web termasuk akaun Laman Web anda, Kata Laluan atau nama pengguna
  • Fungsi Berbayar boleh dibeli melalui kad kredit atau debit anda, bayaran melalui telefon bimbit, atau melalui akaun Paypal.
  • JANGAN HANTAR WANG TUNAI. SOCCER MANAGER MUNGKIN ENGGAN MENERIMA TUNAI (NAMUN BERHAK BERBUAT DEMIKIAN). SOCCER MANAGER TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS WANG TUNAI, KIRIMAN POS, KIRIMAN WANG ATAU CEK HILANG DALAM POS ATAU DIHANTAR TETAPI TIDAK DITERIMA OLEH SOCCER MANAGER.
  • Fungsi Berbayardiiklankan 'dijual' di laman web sehingga anda mungkin menawarkan untuk membeli mereka untuk harga yang dinyatakan dalam cara yang diterangkan di bawah ini.
  • Apabila anda selesai dan hantar borang online yang diperlukan untuk membeli Fungsi Berbayar anda menawarkan untuk membeli dengan harga yang dipaparkan ("Order").
  • Pesanan tertakluk peraturan dan terma syarat ini dan akan dikonfimasi melalui e-mel atau balasan teks bergantung cara pembayaran. Pesanan dianggap diterima apabila Soccer Manager mengemukakan e-mel pengesahan atau balasan teks.
  • Soccer Manager mungkin membatalkan penjualan dan tidak memberikan Fungsi Berbayar kalau ia sesuai dibuat demikian dan mungkin mengubahkan atau menamatkan kesediaan Fungsi Berbayar pada bila-bila masa dengan budi bicara mutlak.
  • Pembelian Fungsi Berbayar ialah servis yang bermula ketika Soccer Manager menyediakan Dibayar untuk Ciri-ciri, bermaksud anda tidak berhak membatalkan Pesanannya.
  • Kalau anda tidak dapat mengguna Dibayar untuk Ciri-ciri sebab masalah di dalam Laman Web, Soccer Manager akan berusaha menyediakannya dengan penggantian. Kalau masih tidak dapat menggunakan ia, anda mungkin dibayar balik.
  • Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dengan nyata semua pembelian Fungsi Berbayar (termasuk Mata Wang Maya) adalah muktamad dan tidak boleh dibayar balik. Jika Soccer Manager perlu membayar balik untuk Fungsi Berbayar dibawah terma ini, ia akan kredit semula akaun anda dengan apa-apa jumlah wang yang telah didebit daripada kad krdit atau kad debit anda atau secara bayaran yang lain untuk Fungsi Berbayar dan membuangkan Fungsi Berbayar anda daripada Laman Web (Dimana mungkin termasuk Game Worlds atau kelab-kelab yang anda tengah mengutus dan yang berkaitan dengan Fungsi Berbayar).
  • Caj akan dipaparkan dalam bil bulanan kad kredit anda, penyata bank atau penyata telefon bimbit. Pesanan kad kredit akan disahkan melalui e-mel dan bayaran melalui telefon bimbit disahkan melalui balasan teks dan ia dianggap diterima apabila Soccer Manager menghantar e-mel pengesahan atau balasan teks. Semua butir-butir Pesanan dan Invois akan dihantar ke kad kredit, kad debit atau alamat bil telefon bimbit dan bukan alamat penghantaran sebab ia berbeza.
  • Anda tidak akan dicaj untuk Pesanan yang tidak dapat disempurnakan dan apabila sesuai Soccer Manager akan mengkreditkan semula ke akaunnya apa jumlah didebitkan oleh Soccer Manager.
  • Soccer Manager tidak dapat menjamin kesediaan Dibayar untuk Ciri-ciri tertentu.
  • MUSTAHAK: Kami rajin memastikan ketepatan semua maklumat dalam laman ini. Namun begitu, sesuatu kesilapan kadang kali terjadi. Kalau Soccer Manager menemui sesuatu kesilapan yang menjejaskannya, Soccer Manager akan memberitahui anda secepat mungkin. Dalam keadaan itu, Soccer Manager berhak membatalkan atau menggantungkan transaksi sehingga kesilapan diperbaiki dan akan berusaha secara munasabah untuk memastikan kesilapan sama tidak akan terjadi sekali lagi dan ia dibetulkan secepat mungkin.
  • Anda dilarang membeli, menjual, menghadiahkan atau berdagang sesuatu akaun, atau menawarkan pembelian, penjualan, hadiah atau berdagang sesuatu akaun, ataupun Fungsi Berbayar dan percubaan dilakukan akan dibatalkan dan tidak sah.
  • Soccer Manager tidak membenarkan sesuatu perpindahan dikatakan atas akaun dan/atau Fungsi Berbayar dilakukan diluar Laman Web, atau jualan, hadiah ataupun dagangan dikatakan dilaku di sebenar dunia yang dipaparkan atau diasalkan daripada Laman Web, kecuali melalui dengan tulisan kebenaran (Soccer Manager} terlebih dahulu.
  • Sewajarnya, anda dilarang bagi jualan sesuatu akaun dan/atau Fungsi Berbayar supaya menerima wang tunai senyata, atau melakukan pertukaran dengan barangan itu untuk nilai diluar Laman Web. Percubaan untuk melakukan ia melanggar Terma-terma ini dan mungkin mengakibatkan larangan hayat daripada Soccer Manager.
  • Hak berkanun anda tidak dipengaruhi oleh Terma-terma ini.

  Kembali ke Atas

  Mengapa cara pembayaran yang berlainan mempunyai harga yang berlainan?

  Anda akan mengetahui bahawa jumlahKredit SM apabila kami memberi anda harga yang sama mungkin berbeza dengan cara pembayaran. Kami telah memberi fikiran dalam keputusan ini dan disebabkan ini kami telah memberi pelbagai persetujuan dengan pelbagai syarikat untuk menyediakan pelbagai jenis bayaran. mereka ambil peratus daripada duit yang anda bayar, tetapi jumlah berbeza bergantung kepada negara Kami boleh memberi Kredit SM yang sepatutnya kepada semua jenis pembayaran dengan menggunakan purata peratusan pembayaran, tetapi kami tidak mahu menaikkan harga termurah pembayaran kerana kami ingin memberikan kelebihan kepada anda dalam pengumpulan Kredit SM.

  Kembali ke Atas

  Peraturan dan Terma Syarat Am

  • Terma ini merupakan seluruh perjanjian di antara anda dengan Soccer Manager dan akan dipakai untuk pengecualian bagi semua terma dan syarat lain-lain yang anda cadangkan
  • Kegagalan menguatkuasakan Terma-terma ini tidak dianggap pengecualian sesuatu terma atau hak.
  • Kalau sebahagian Terma-terma ini tidak dapat dikuatkuasakan, ia akan ditafsirkan seboleh mungkin untuk menggambarkan tujuan dan yang sisanya masih dikuatkuasakan.
  • Laman Web diniatkan dan diarahkan untuk United Kingdom dan tiada representasi atau jaminan dibuat untuk memastikan Laman Web mematuhi rejim pengawalseliaan dan undang-undang tempatan bagi negara lain.
  • Kegunaan Soccer Manager dan Terma-terma ini tertakluk dengan undang-undang England yang dapat memerintah tafsiran, pemakaian dan penguatkasa semua keizinan disebutkan di atas secara ekslusif, serta pengecualian, lesen-lesen dan syarat-syarat diguna ditafsirkan menuruti undang-undang England dan pihak bermasing-masing menyerahkan kepada bidang kuasa mahkamah-mahkamah Inggeris secara ekslusif.
 • Versi Terma-terma dalam Bahasa Inggeris ialah lazim dan berwibawa dan penterjemahan Terma-terma ini untuk diguna sebagai rujukan sahaja
 • Kembali ke Atas

  Terma-terma Lanjut untuk kegunaan Google Maps

  • Melalui kegunaan Implementasi Soccer Manager Google Maps, anda bersetuju diikat oleh Terma Penggunaan Google.

  Mengenai Soccer Manager

  • Soccer Manager Limited
  • Nombor syarikat berdaftar: 05271374
  • Alamat syarikat berdaftar: Soccer Manager Ltd, Shorrock House, 1 Faraday Court, Fulwood, Preston, England, United Kingdom PR2 9NB.

  Kembali ke Atas

  21 Mei, 2018

  Kami mungkin pada bila-bila masa mengubah peraturan dan terma syarat tanpa memberi notis.

  Sila periksa dengan kerap.

  Penggunaan Soccer Manager yang masih berterusan selepas perubahan dibuat ialah perjanjian anda terhadap perubahan.

  Kembali ke Atas

  Terma Penggunaan | Kod Etika | Dasar Privasi | Peta Laman | Mengenai Kami | Hubungi Kami

  © 2005-2019 Soccer Manager Ltd.Semua hak cipta terpelihara.Semua tanda perdagangan adalah kepunyaan pemilik.